Teresa Planas "No són casos tan greus i passen a l'espera"

Publicado el 07-11-2018 12:06:01 CET

Teresa Planes, portaveu de l'associació de professionals EAIA.

Audios recomendados